KE HOACH THANG 3 NAM 2017

PHÒNG GD&ĐT TP TÂN AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG AN VĨNH NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./ KH-MG An Vĩnh Ngãi, ngày 26  tháng 02  năm 2017

 

KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2017

 

Căn cứ kế hoạch số 151 /KH- MG ngày 03 tháng  10 năm 2016 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 -2017 của trường Mẫu giáo An Vĩnh Ngãi.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trường Mẫu giáo An Vĩnh Ngãi đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 02  năm 2017 như sau:

 

  1. Chủ đề: Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ

 

Stt Nội dung Biện pháp Chỉ tiêu Kết quả
1 Chuyên môn

– Ổn định nề nếp HS

– Thao giảng cụm

– Thi bé vẽ tranh cấp trường

– Tham gia dự thi GVG cấp tỉnh

– Các lớp ổn định nề nếp HS hang ngày

– Cử GV các lớp đi giao lưu học tập kinh nghiệm

– Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho GV dự thi

– Mỗi lớp đều rèn nề nếp

 

– 1 GV/ lớp đi dự thao giảng

 

– GV lớp Mầm 1 tham gia thi

 
2 Cơ sở vật chất

– Phối hợp BĐD hoàn thành phần mành che nắng cho khu lớp Mầm

– Chăm sóc cây xanh mùa nắng

– Hợp đồng thợ hàn lối đi cho HS lớp Chồi 2

– HT lập kế hoạch phối hợp với ban đại diện

 

– BV chăm sóc cây xanh

 

– HT liên hệ các cửa hàng nhôm, săt

 – Lắp 4 quạt trần, 8 mành che nắng

 

 

– Mua thêm phân, chậu, rơm mục để bón cây

 
3 Công tác khác

– Kỷ niệm 107 năm Quốc tế phụ nữ 8/3

– Thi trưng bày bánh

 

– Phối hợp công đoàn tổ chức

 

 

– Cô Trang, Dương thi, cô S hà, Thúy, Thùy, Quốc hỗ trợ  
  1. Tổ chức thực hiện:

– Kế hoạch này được triển khai trong kỳ họp hội đồng sư phạm ngày 02/03/2017.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– UBND xã AVN;  
– BGH, BTCB,CTCĐ,TTCM;  
– Lưu. Lê Thị Hữu Lễ

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *